Barion Pixel

Iratkozz fel HÍRLEVELÜNKRE és azonnal elküldjük neked a hozzáférést ingyenes Kreatív Ötlettárunkhoz!

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetértesz és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

A webshop és annak minden része, tartalma, valamint az értékesített szolgáltatások és online letölthető termékek tartalma, mint szerzői jogi művek a Szolgáltató szerzői jogi védelme alatt állnak a 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése alapján. Engedély nélküli felhasználásuk tilos.

Preambulum

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a CCD READY Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.,  adószám: 32017579-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai (Impresszum)

A szolgáltató neve: CCD Ready Kft.
A szolgáltató székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12. (nem üzlet és nem átvételi pont)


A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Telefonszámai: +36 30 575-0403

Weboldal: https://eszesleszek.hu/


Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-221225
Adószáma: 32017579-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
A tárhely-szolgáltató adatai: HOSTINGER Ltd., UAB Švitrigailos str. 34, Vilnius 03230 Lithuania, [email protected]

A szerződés nyelve: magyar

Az ÁSZF által használt fontosabb fogalmak meghatározása

 • Szolgáltató: a www.eszesleszek.hu weboldal (továbbiakban Webshop) tulajdonosa és egyben üzemeltetője, azaz Szolgáltató jogosult Vevővel megkötni jelen szerződést a Szolgáltatás Vevő általi igénybevételére. Szolgáltató jogosult további szerződéseket kötni a Szolgáltatás megvalósításához szükséges további partnerekkel (továbbiakban Partner).
 • Szolgáltatás: Szolgáltató a Wbshopban fizikai és online letölthető termékeket, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatást értékesít. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyhez engedély szükséges, ezért nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak. 
 • Vevő: a Webshopba látogatási céllal érkező olyan felhasználó, aki szabad akaratából és saját felelősségére keresi fel a webshopot, és a látogatása során igénybe veszi a Szolgáltatást, amikor önként, szabad akaratából megadja a Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybevételéhez bekért személyes adatait (továbbiakban Regisztráció) és a Regisztráció során elfogadja jelen ÁSZF feltételeit abból a célból, hogy a Webshopon keresztül egy vagy több alkalommal terméket vagy szolgáltatást vásároljon. A Portálra látogatási céllal érkező, de terméket vagy szolgáltatást nem vásárló felhasználóra jelen ÁSZF nem vonatkozik.
 • Webshop: a Szolgáltató tulajdonában lévő és általa működtetett www.eszesleszek.hu internetes weboldal.

Regisztráció

1. A Regisztráció alkalmas a Vevő azonosítására és a Szolgáltatás többi felhasználójától való megkülönböztetésére. Vevő a webshopban regisztráció nélkül, vagy egyszeri önkéntes regisztrációjával veheti igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatásra történő regisztrációval Vevő a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz. 

2. A regisztráció során kötelező adatok bevitelére van szükség, így Szolgáltató a Vevő regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Vevő valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzített. Vevő kijelenti, hogy a regisztráció során a webshopban megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a Szolgáltatás teljesítéséért. Szolgáltató kizárja felelősségét a Vásárlás során a Vevő által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. Felek között a megállapodás magyar nyelven jön létre.

3. Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vevő valódiságát ellenőrizni. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja. Indokolt esetnek minősül a valótlan, vagy hiányos adatok megadása. Indokolt eset az is, ha a Vevő más felhasználó személyes adataival bizonyíthatóan visszaél, vagy ha a Vevő a Szolgáltatás rendszerével, bármely előzetes regisztráció során bizonyíthatóan egyszer már visszaélt. A visszautasítás, illetve a visszavonás okáról a Szolgáltató a Vevőt e-mail üzenetben tájékoztatja.

4. Szolgáltató a hibásan és/vagy hiányosan megadott e-mail cím esetén a visszaigazolás helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Vevőt egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Vevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5. Szolgáltató a Vevő sikeres regisztrációját elektronikus úton visszaigazolja. A regisztrációt követően Vevő a Szolgáltatást felhasználóneve és jelszava megadásával tudja igénybe venni a webshopban.

6. Vevő a regisztráció során megadott személyes adatait a webshopban fiókjában bármikor ellenőrizheti és módosíthatja. A Vevő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót tájékoztatni a változás bekövetkeztéről számított legfeljebb nyolc (8) napon belül.

7. Szolgáltató kéri és kifejezetten ajánlja, hogy Vevő rendszeresen módosítsa a jelszavát, azt senkinek ne adja át, és lehetőleg ne tárolja mások által hozzáférhető helyen. A jelszó változtatásról a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vevő elfelejti a jelszavát, vagy elveszíti azt, akkor az új jelszavát a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldi. Vevőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű Vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

8. Vevő bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, és ennek kapcsán kérheti regisztrációja törlését Szolgáltató e-mail címére küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul – de maximum 30 napon belül – gondoskodni a regisztráció törléséről. Ebben az esetben a Vevő adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint. A törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, és nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törléssel egyidejűleg Szolgáltató haladéktalanul megszünteti a Vásárló felhasználói fiókját.

9. Szolgáltató rendes felmondással harminc (30) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Vevő értesítése mellett. Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vevő bizonyítható módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a webshop rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a webshopban folytatandó tevékenységet, illetve amennyiben a Vevő valamely vásárlási tranzakciója tizenöt (15) napon belül a Vevőnek felróható okból nem kerül lezárásra.

10. Vevő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vevő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató tizenöt (15) napon belül a szerződésszegését nem orvosolja. 

Vásárlás, fizetés, szállítás

1. A webshopban a felhasználók regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül is böngészhetnek és vásárolhatnak.  A Szolgáltatás keretében foglalásra, illetve bármely egyéb, fizetés kötelezettség nélküli tranzakció lebonyolítására nincs lehetőség.

2. Megrendelés menete: Vevő a webshopban kiválasztot terméket a Kosárba gomb megnyomásával a Kosarába helyezi. A kiválasztott termékek mennyiségének módosítására, vagy a kosárból való törlésére a webshop jobb felső sarokban elhelyezett Kosár gombra kattintást követően van lehetőség. A termékek kosárba helyezése nem kötelezi a Vevőt Vásárlásra. A vásárlói kosár összeállítása után Vevőnek még van, a pénzügyi teljesítés után azonban már nincs lehetősége a kosár utólagos módosítására.A Kosár oldal tartalmazza a megvásárlásra kiválasztott termékeket, illetve a választható szállítási és fizetési módokat, valamint azok költségét. A kiválasztás befejezését követően a Vásárlás befejezését Vevő a Kosár oldalon, a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti. A véglegesítéshez meg kell adnia a Megrendelés lebonyolításához szükséges személyes adatait (úgy mint név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím). Vevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárlás folyamata során a Vevőnek az ellenérték megfizetésén túlmenő egyéb kötelezettségei nincsenek.

Adatbeviteli hibák javítására a rendelés véglegesítését megelőzően bármikor, ezt követően a felhasználó regisztrációs felületén vagy e-mailben a [email protected] címre küldött üzenetben van lehetőség.

3 Fizetés: Termékek és szolgáltatások webshopban történő vásárlása bankkáryás vagy banki előre fizetéssel, illetve utánvéttel lehetséges. Vevő választhat, hogy megrendelése értékét mely módon fizeti meg:

 • Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül: A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • Banki előreutalással a Szolgáltató által megküldött megrendelés adatok alapján. Az előreutalást Vevő saját bankjából indítja (bankfiókban vagy online szolgáltatás igénybevételével) és a megrendelés teljesítése a vételár beérkezését követően kezdődik meg. Szolgáltató banki adatai: CCD Ready Kft.; OTP Bank Zrt., 11742537-21455285, külföldi bankszámláról történő utalás esetén: IBAN: HU65117425372145528500000000; SWIFT (BIC): OTPVHUHB
 • Utánvéttel történő vásárlás esetén Vásárló elfogadja, hogy a fizetési mód használata kezelési költség megfizetését vonja maga után. A kezelési költség mindenkori díját a webshop Információk menüpontja, azon belül a Fizetés menüpont tartalmazza. Utánvétes fizetéskor Vevő a megrendelés értékét a futárnak, vagy az átvételi ponton az átadó személyzetnek vagy automatába történő kézbesítés esetén az automatát üzemeltető szolgáltató rendszerén kereszül köteles megfizetni készpénzben vagy bankkártyával. Szolgáltató nem felelős azért, ha valamely kézbesítési ponton valamely fizetési mód (készpénz vagy bankkártya) nem áll Vásárló rendelkezésére.

4. Szállítás: 

DIGITÁLIS TERMÉKEK:

Fizikai termék nem kerül kiszállításra. A digitális, letölthető termékek elérési útvonalát a vásárlást követően automatikusan a vásárló rendelkezésére bocsátjuk az alábbi felületeken:

 • Vásárlást visszaigazoló email
 • Vásárló felhasználói fiókja

FIZIKAI TERMÉKEK:

Vevő a Megrendelés átvételéhez az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

GLS futárszolgálat házhoz szállítás vagy GLS csomagpontra történő szállítás. Házhozszállítás esetében a kézbesítés 8:00 – 18:00 között történik, míg csomagponton az átvétel az adott átvételi pont nyitva tartási idejében történhet a csomag átvételi ponton történő elhelyezését követően.

– Packeta P-BOX csomagpontra vagy Z-BOX csomagautomatába történő szállítás. A csomag átvételére a csomagpontra történő beérkezést követően 7 napig, a csomagpont nyitva tartási idejében van lehetőség. A csomagutomaták 0-24 órában nyitva tartanak, az átvételhez a Packeta mobil applikációjának használata szükséges. 

Foxpost automatába történő szállítás esetén a csomag átvétele a csomagautomatába történő beérkezést követően vehető át, amelyről a rendszer automatikus értesítést küld. Kültéri átvételi automata esetében az átvétel 0-24 órában lehetséges, beltéri automata választása esetén az adott épület nyitva tartási idejében.

A Termékek kosárba helyezését követően, de még a fizetési folyamat megkezdése előtt a Webshop a kalkulált Szállítási díjat és választható szállítási módokat a kosár tartalma mellett kijelzi, jól elkülönítetten. Vevő a Vásárlását a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti.

A kiszállítási idő fizikai termékek esetében 2-7 munkanap.

Amennyiben Szolgáltató valamely megrendelt Termékkel nem rendelkezik, vagy határidőre a szállítást nem tudja biztosítani, felveszi a kapcsolatot Vevővel az általa megadott elérhetőségeken. Vevő a vásárlással kijelenti, hogy a Termékekkel, szállítással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket megismerte, és Terméket ezek ismeretében vásárolja meg.

A mindenkori szállítási díjat a webshop Infoirmációk menüpontja, azon belül a Szállítás menüpont tartalmazza.

Az elektronikus, letölthető termékekhez szállítási mód nem tartozik, ezen termékek megvásárlását követően Vevő automatikus értesítést kap a hozzáférésről, valamint a hozzáférés időtartamáról és korlátairól (letöltési határidő, maximális letöltési alkalom).

5. A termékek árának meghatározása Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Szolgáltató fenntartja az azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A Vevő által kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Szolgáltató a Vásárlás folyamatában a megfelelő helyen pontosan feltüntet.

6. Hibás árak esetén alkalmazott eljárás: 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja Vevő részére a termék vagy szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. A valós ár ismeretében Vevő jogosult a termék megvásárlásától elállni minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül. Egyértelműen hibás árfeltütetés a webáruházban:

 • 0 HUF ár;
 • téves kedvezmény mértékkel csökkentett ár (pl.: 10.000 Ft-os termék vagy szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 5.000 Ft-os áron értékesített termék vagy szolgáltatás.

7. Megrendelés feldolgozása és teljesítése:  A Szolgáltató köteles a Vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

Szolgáltató a megrendelés feldolgozását annak automatikus visszaigazolását követően maximum 2 munkanapon belül megkezdi.  A megrendelés általános tejesítési határideje a visszaigazolástól számított 2-7 munkanap, a maximális teljesítési határidő 14 munkanap. Felek ettől írásbeli megegyezés útján eltérhetnek. 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Megrendelhető termékek és szolgáltatások köre

1. A webshopban megjelenített termékeket kizárólag online lehet megvásárolni. Szolgáltató fizikai üzletet nem üzemeltet, valamint telefonon, e-mai-ben értékesítési tevékenységet nem végez.

2. A webshopban feltüntetett termék és szolgáltatás árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a csomagolás díját, azonban nem tartalmazzák a szállítás, illetve a választott fizetési mód esetleg felmerülő költségét.

3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4. A webshopban megvásárolható termékek és szolgáltatások lényegi tulajdonságairól az egyes termékek és szolgáltatások adatlaján található részletes leírás tartalmaz tájékoztatást.

5. A virtuális (letölthető) tartalmakra vonakozó speciális szabályok: a www.eszesleszek.hu oldalon virtuális, letölthető tartalom (ún. csináld magad! játékok) is megvásárolhatók. A virtuális termékek szerzői joga Szolgáltatót illeti. A virtuális tartalmakhoz hozzáférési, letöltési és felhasználási jogot kizárólag a tartalmat megvásároló személy vagy intézmény kap, kizárólag ő használhatja fel, a jogokat harmadik félnek – legyen az intézmény vagy magánszemély – nem ruházhatja át, a megvásárolt virtuális terméket nem értékesítheti tovább és nem hozhatja nyilvánosságra. A virtuális termékekhez a vásárlástól szállított 30 napig biztosítunk hozzáférést a www.eszesleszek.hu oldalon regisztrált felhasználói fiókban, amely időtartam alatt korlátlan számban letölthető a virtuális termék. Virtuális termékek jellegükből adódóan kizárólag online bankkártyás fizetéssel vásárolhatók meg és a fizetést követően a virtuális termék azonnal letölthető. Amennyiben kizárólag virtuális terméket vásárolsz, a vásárlásodat szállítási díj nem terheli.


6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról és a kedvezmény érvényesítésének feltételeiről.

Szerződés és elállás

1. Vevő a vásárlással elektronikus szerződést köt Szolgáltatóval. Vevő tudomásul veszi, hogy az elektronikus módon kötött szerződés távollevők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek, így iktatott formában nem hozzáférhető, archiválásra nem kerül. Szolgáltató és Vevő között a szerződés határozott időre jön létre. A szerződés létrejöttét a Vásárlás elektronikusan elmentett adatai igazolják. A szerződés nyelve magyar.

2. A szerződés létrejöttével Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, és vállalja a számára előírt jogok jóhiszemű gyakorlását, a részére előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, valamint tudomásul veszi a jelen ÁSZF megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményeket. Vevő hozzájárul a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben. Vevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az esetlegesen okozott károkért a Szolgáltató, valamint azok szerződéses partnerei tekintetében.

3. A Vásárlás a Megrendelés gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. 

4. Digitális (virtuális) termékekre vonatkozó speciális feltételek: Vásárló a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a 45/2013. (II. 26) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a virtuális (letölthető, digitális, online) anyagok esetében a letöltés megkezdésének időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállás jogát. Webáruházunk rögzíti a felhasználói fiókhoz kapcsolódó virtuális tartalom felhasználói részről történő letöltésének tényét, melyet a megrendelés teljesítéseként kezelünk. Virtuális tartalom vásárlása esetén a rendelés visszavonását elektronikus úton – regisztrált felhasználóként a www.eszesleszek.hu oldalon a felhasználói fiókjába belépve, vagy e-mailben a [email protected] e-mail címre küldött elállási nyilatkozattal – a letöltés megkezdéséig biztosítjuk a Vásárló számára.

Adatkezelés és adattovábbítás

1. A Vevő személyes adatainak védelme a Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. Szolgáltató tiszteletben tartja a Vevők személyhez fűződő jogait, ezért a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli.

2. Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogosulatlanul nem férhet hozzá. Szolgáltató vállalja, hogy előzetes hozzájárulása nélkül Vevőről semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, jogerős és végrehajtható bírósági határozat, vagy jogszabályon alapuló egyéb végrehajtható hatósági rendelkezés kötelezi. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

3. Termékek és szolgáltatások vásárlása esetén kizárólag azokat az információkat kéri be Szolgáltató a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a Vásárlás lebonyolításához. Ezeket az adatokat csak olyan harmadik fél számára adja ki, akiknek a bevonása szükséges a Vásárlás lebonyolításához. Ilyen harmadik fél a Szervező, a bankkártyás fizetést bonyolító partner, az elektronikus számlázást bonyolító partner, a rendelés összeállítását végző partner, valamint a kézbesítő partner. A Vásárlásba bevont harmadik félnek csak azok az adatok kerülnek átadásra, amelyek szükségesek az általuk vállalt szolgáltatások teljesítéséhez. Vevő kérheti adatai törlését a Webshop bármelyik elérhetőségén, ha nem szeretne többet vásárolni a webshopban. Az adatfeldolgozó partnerekről, valamint az átadott adatokról az Adatvédelmi szabályzat rendelkezik.

4. Amennyiben Vevő feliratkozik Szolgáltató hírlevelére és/vagy értesítő szolgáltatására, úgy Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet vagy értesítőt küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő leiratkozással bármikor megtilthatja. Szolgáltató a hírlevélre és az értesítőre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is terméket / szolgáltaltást ajánlani.

Felelősség, garancia, elállás

1. A webshopban történő Vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webshopban küldött megrendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

2. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a webshop hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a webshophoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a webshop folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta nélkül és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató jogosult a webshop karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Vevő minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

3. Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási tranzakció értékét. Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy a Vásárlás folyamatába bevont harmadik fél szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez Vevő felkeresheti az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és/vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapját.

5. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vevő illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

6. Elállási jog: A fizikai termék visszaküldésére Szolgáltató a termék átvételétől számított 30 napos indoklás nélküli elállási lehetőséget biztosít a fogyasztók részére a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében. Indoklás nélküli elállási joggal jogi személyek a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján nem élhetnek. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a teljes megrendelésre vagy a megrendelésben szereplő egyes termékekre vagy szolgáltatásokra.

Elállási jog gyakorlása: A fogyasztó a fizikai termékekre vonatkozó elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján tett egyértelmű jognyilatkozatával, vagy a Szolgáltató által a Megrendeléshez mellékelt Elállási nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhatja, melyet elektronikus vagy postai úton kell megküldenie ([email protected] vagy CCD Ready Kft. 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.). Szolgáltató az elállási nyilatkozat beérkezését elektronikus formában igazolja vissza. Fogyasztó köteles az elállási jog gyakorlásának bejelentését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül saját költségén visszajuttani Szolgáltató logisztikai címére:

 • CCD Ready Kft. 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.

Szolgáltató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján a fogyasztónak visszajáró összeget a megrendeléskor igénybe vett fizetési módon téríti vissza, amennyiben eltérő megegyezés nem születik. Szolgáltatót a fogyasztó által megdott téves, hibás vagy pontatlan adatok miatti késedelem esetén felelősség nem terheli. Teljes megrendeléstől való elállás esetén Szolgáltató a fogyasztónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült összes költséget (pl. szállítási díjat) is megtéríti a legkevésbé költséges szokásos szállítási díjon. Amennyiben fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos szállítási díjtól eltérő szállítási díjat választott, az okozott többletköltség megtérítésére Szolgáltató nem kötelezett. 

Elállási jog kizárása adott időpontra szóló szolgáltatás esetén: A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a szolgáltatás egy adott konkrét időpontra / időtartamra szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vásárlás értékét visszatéríteni. Ez alól csak a Program elmaradása lehet kivétel.

Panaszkezelés

Panasz esetén fogyasztó kifogását a Szolgáltató alábbi elérhetőségein jelentheti be: 

E-mail: [email protected]

Telefonszám: +36 30 575-0403

Levelezési cím: CCD Ready Kft., 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.

Minden panaszról jegyzőkönyv készül, amelyet Szolgáltató köteles kivizsgálni és szükség szerint orvosolni. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma:

 • Fogyasztó neve, lakcíme, elérhetősége
 • A panasz egyedi azonosítószáma
 • Megrendelés száma
 • Kifogásolt termék és/vagy szolgáltatás megnevezése, cikkszáma
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása
 • A jegyzőkönyv felvételének időpontja, helye és módja, a jegyzőkönyvet felvevő személy neve, beosztása
 • A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszának kivizsgálásával és annak eredményévek kapcsolatban

Panasz kivizsgálását Szolgáltató 14 napon belül teljesíti és a kivizsgálás eredményét a bejelentés módjának megfelelően elektronikus vagy postai úton juttatja el fogyasztó részére. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet 3 évig őrzi meg.

A Panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles tájékoztatni a fogyasztót, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve az adott felügyeleti szerv székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, valamint levelezési címéről. A tájékoztatóban Szolgáltató feltünteti, hogy igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita tárgyalásos módon nem rendezhető, fogyasztó az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:

Szállító továbbá tájékoztatja Vevőt, hogy vitarendezéssel kapcsolatban ügyek intézésére lehetőség van igénybe venni az online vitarendezési felületet. Az online vitarendezési felület elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Hatályosság és záró rendelkezések

1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, a Vevőre, illetve a Szolgáltatóval kötött szerződésének megfelelően a szolgáltatás teljesítésébe bevont Partnerre  is kiterjed.  Külön szerződés szabályozza a Szolgáltató és Partnerei jogviszonyát is. Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki Szolgáltató bankkártyás fizetést bonyolító és számlázó Partnerére, sem pedig az egyéb, vele kapcsolatban álló alvállalkozók tevékenységére.

2. Jelen   ÁSZF   a hatályba lépés napjától kezdődően határozatlan   időre  szól.  Szolgáltató tájékoztatja Vevőt, és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítani. Szolgáltató jelen ÁSZF-et kizárólag alapos okkal módosíthatja. Az ÁSZF módosítására alapos oknak tekintendő többek között a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabályi háttér kötelező rendelkezéseinek változása, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési módok bevezetése, a Szolgáltatásban alkalmazott értékesítési folyamatok további fejlesztése vagy változása, a gazdasági, gazdaságossági feltételek vagy körülmények megváltozása. Módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a Portálon történő közzététellel, azonnal hatályba lép.  Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások figyelemfelkeltő módon, dőlt és aláhúzott betűvel, vagy a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva.

3. Amennyiben az ÁSZF módosítása Vevőt hátrányosan érinti, úgy Vevő jogosult a szerződéstől a módosított ÁSZF hatályba lépését követő 14 napon belül indoklás nélkül írásban elállni. 

4. Szolgáltató a webshopon keresztül tájékoztatja a látogatókat és a Vevőket a mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat tartalmáról, amely Szolgáltató honlapján keresztül folyamatosan elérhető, megtekinthető és kinyomtatható. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályba lépés időpontja: 2022. 07. 15.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

2.1. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szállító a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

2.2. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szállító legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szállító a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt Szállítót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szállító nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

A Szállító mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

2.3. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Szállítónak vagy Szállító által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket Szállító címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

2.4. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szállító kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

3. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

3.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szállító hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szállító költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

3.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény: Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

Elállási nyilatkozat minta (fizikai termékek)