Barion Pixel

Iratkozz fel HÍRLEVELÜNKRE és azonnal elküldjük neked a hozzáférést ingyenes Kreatív Ötlettárunkhoz!

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának rendjét.

Adatkezelő adatai

 • név: CCD READY KFT.
 • cím: 2085 PILISVÖRÖSVÁR ÁFONYA U. 12.
 • adószám: 32017579-2-13
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: +36 30 575 0403

A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának rendjét.

 • Biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
 • biztosítja, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
 • tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)
 • évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a (továbbiakban: Szvtv.)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. számú törvény
 • évi XXXIV. Törvény (a továbbiakban: GDPR-Salátatörvény)
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről (a továbbiakban: NAIH tájékoztatás)
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (a továbbiakban: NAIH ajánlás)
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

Az Adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

Az Adatkezelő adatai:

 • név: CCD READY KFT.
 • cím: 2085 PILISVÖRÖSVÁR ÁFONYA U. 12.
 • adószám: 32017579-2-13

Kapcsolattartás:

 • postacím: 2085 PILISVÖRÖSVÁR ÁFONYA U. 12.
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: +36 30 575 0403

Az Adatfeldolgozók köre

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 • Könyvelés: Acounto Magyarország Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • Számlázás: Billingo Technologies Zrt., 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • Tárhely szolgáltató: HOSTINGER Ltd., UAB Švitrigailos str. 34, Vilnius 03230 Lithuania, [email protected]
 • Logisztikai szolgáltatók:
  • Webshippy Kft.,  East Gate Business Park C/2. 2151 Fót
  • GLS Hungary Kft., Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351
  • Packeta Hungary Kft., Budapest Ezred utca 2 B2/11, 1044
  • FoxPost Zrt, Váci út 60-62, 1044
  • Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama a jogszabályokban foglalt minimum adatkezelési idő.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Online értékesítés

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok
 • Az adatkezelés célja: online értékesítés eljárásrendjének biztosítása
 • Adattovábbítás: nincs
 • Az adatok törlésének határideje: jogszabályban foglalt minimum adatkezelési idő.
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vásárlás meghiúsulása

Hírlevélre történő feliratkozás

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése
 • Adattovábbítás: nincs
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vásárlás meghiúsulása

Kapcsolatfelvétel

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás / jogos érdek
 • A kezelt adatok köre: feladó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolatfelvétel dátuma, csatolmányok
 • Az adatkezelés célja: tájékoztatás, adatközlés és hozzájárulás bizonyítása
 • Adattovábbítás: incidens esetén jogszabályban meghatározott módon
 • Az adatok törlésének határideje: 3 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: adatközlés/tájékoztatás/hozzájárulás bizonyíthatóságának hiánya

Elégedettség mérés

 • Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: nem, életkor, iskolai végzettség, érdeklődési kör, vásárlás időpontja, vásárlás módja, szolgáltatás igénybevételének módja
 • Az adatkezelés célja: szolgáltatással / termékkel kapcsolatos elégedettség mérése további fejlesztések biztosítása érdekében
 • Adattovábbítás: nincs
 • Az adatok törlésének határideje: az adatokat beazonosításra alkalmatlan formában az üzleti érdek megvalósulásáig tároljuk, maximum 10 évig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: igényfelmérés pontatlansága a további fejlesztések alátámasztására

Amennyiben az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozók más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, arról nyilvántartást vezetnek. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az adatok kezelése, tárolásának módja, biztosítása

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük.

A megadott elérhetőségeken a felhasználókat az általuk jóváhagyott ügyekben keressük meg. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – az alábbi helyszínen őrzi: 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az Adatkezelő, és az általa igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására az Adatkezelő mindent megtesz, ami ésszerűen megtehető és tőle elvárható.

Analitika és sütik

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Az ESZESLESZEK.HU oldal, a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről, illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti a felhasználó. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését. A sütik használatáról részletes tájékoztatást a felhasználó részére a Süti tájékoztató tartalmaz.

Más honlapról származó beágyazott tartalmak

Az ESZESLESZEK.HU honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogatott volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat, káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítja oldaláról a linkeket.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási igényeiket, továbbá visszavonhatják a korábban megadott hozzájárulásukat.

Az érintettek törlési jogukat a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatják.

a) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

b) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • A rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

c) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

d) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre.
 • Az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához.
 • Az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre.
 • A kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • A véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • Közérdekből;
 • Archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • Jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • Az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • Az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 • Az érintett ehhez hozzájárul;
 • Jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • Más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • Közérdek érvényesítéséhez szükséges.

f) A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

g) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

h) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

Jogorvoslat

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogásolható dolgot észlel, kérjük haladéktalanul jelezze azt a 4. pontban megadott kapcsolattartási módok egyikén.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410;
 • e-mail cím: [email protected];
 • honlap: www.naih.hu

Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Érvényes: 2022. 07. 01-től visszavonásig.